Přípravný kurz revizního technika § 9 - RT E2A

Přípravný kurz pro získání Osvědčení k provádění revize a kontrolu elektrických zařízení § 9

1 + 3 denní školení. Informace podá Ing. Jiří Koláček - 606 890 049

 

 

Místo školení:

Datum kurzu:

 

 

 
  Brno - E2A
"0"  - pravidelné školení  -Brno a prezenční
"0" - pravidelné školení ONLINE
"1" -  Prezenčne nebo ONLINE
"2" -  Prezenčne nebo
"3" -  ONLINE + měření Brno - prezenční

Na vyžádaní

tel. 606 890 049

Mapa  
       

Obsah školení:

 

Přípravný kurz §9 – E2A / „0“ den: (Základní školení pro §6 až §8 – možno i ONLINE). Školení do 6 účastníků.

 • 09:00 – RIZIKA při práci na elektrických zařízeních, první pomoc při úrazu elektrickým proudem a hašení elektrických zařízení.
 •  Zákony, NV a vyhlášky + proudové  chrániče. základní ochrana a ochrana při poruše, pravidla pro sítě TN, IT, TT (ČSN).
 • Do - 14:30 - Základní pravidla pro hromosvody (LPS)

 

Přípravný kurz / „1“ den (možno i ONLINE):

 • Obecné předpisy, zákony, nařízení vlády a vyhlášky - obsah otázek-TIČR.
 • Ochrana před úrazem při práci s elektrickým  zařizením  (obsah otázek-TIČR).

 

Přípravný kurz / „2“ den (možno i ONLINE)::

 • Testové otázky – všeobecné požadavky na elektrická zařízení- obsah otázek-TIČR
 • Testové otázky - stroje a rozvaděče - obsah otázek-TIČR
   

Opakovaní / „3“ den:

 • Testové otázky – hromosvody (LPS) - obsah otázek od TIČR.
 • Teorie zpracování revizních zpráv a měření při revizích .
 • Od- 13:00hod. individuelní praxe na Vídeňské 103, Brno - Kontrola vypracovaných revizních zpráv.
 •  Praktické ukázky měření v instalacích a LPS+ vlastní měřící přístroje
 •  Otázky a diskuze

 

Cena přípravného kurzu revizní technik E2A:

 • Cena tří denního přípravného kurzu revizního technika  E2/A  - 6.000,-  Kč / osoba (základní školení vyhlášky 50 provedeno u naší společnosti).
 • Cena čtyř denního přípravného kurzu revizního technika  E2/A  - 8.000,-  Kč / osoba (bez základního školení u naší společnosti, ale s rozšířením o  "0" den školení před samotným kurzem). 

 

Pro koho je školení určeno?

Pro elektrotechniky, pracovníky údržby, elektromontéry  kteří provádí revize a kontroly elektrických zařízení § 9 v kategorii E2A .Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost svého stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání.


Doklady potřebné ke zkoušce (originál + prostou kopii):

 • Doklad o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy)
 • Doklad totožnosti.
 • Platné osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. min. §6
 • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec.
 • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ.
 • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních.