Přípravný kurz pro získání „Dokladu“  k provádění revizí
a kontrol elektrických zařízení dle § 8 – E2A
(podle zákona 250/2021Sb. a nařízení vlády NV 194/2022Sb.)

Provádíme jako přípravu v délce čtyř dnů, příprava je  pro zkoušku u „TIČRu“.

Informace podá Ing. Jiří Koláček – tel. 606 890 049, email. – j.kolacek@reskel.cz

 

 

Místo školení:

Datum kurzu:

Školení probíhá od 3 přihlášených osob.

 

 

 
Brno
ON LINE
E2A
"0"  - pravidelné školení - Brno     -  29.05.2024
"0"  - pravidelné školení - Kojetín  - 31.05.2024
"0"  - pravidelné školení - Ostrava -  03.06.2024
"0"  - pravidelné školení - Praha     - 05.06.2024
"0"  - pravidelné školení - Plzeň      - 06.06.2024

"0"  - pravidelné školení - Hranice  - 20.05.2024

"1" -  ONLINE                                      - 10.06.2024
"2" -  ONLINE                                      - 13.06.2024
"3" -  Prezenční + měření Brno – Vídeňská č.103 - 19.06.2024

 
 
 
 
 PřIhláška
 
       

Na vyžádaní  je možno nastavit i individuelní přípravu (doporučujeme u firem s více osobami, které provádí revize a kontroly elektrických zařízení).

 

Obsah školení:

Přípravný kurz – je přípravou na zkoušku k §8 u „TIČRu“ v rozsahu E2A /Revizní technik/ 09:00 - 15:00 Školení do maximálně 6 účastníků.

 

Přípravný kurz „0“ den (Základní školení pro elektrotechniky nebo vedoucí elektrotechniky – zatím pouze prezenčně- řešíme možnost i ONLINE provedení).

 • RIZIKA při práci na elektrických zařízeních, první pomoc při úrazu elektrickým proudem a hašení elektrických zařízení.
 • Zákony, NV a vyhlášky + proudové  chrániče. základní ochrana a ochrana při poruše, pravidla pro sítě TN, IT, TT (ČSN).
 • Základní pravidla pro hromosvody (LPS)
   

Přípravný kurz / „1“ den (možno i ONLINE) – provádíme seznámení a výklad:

 • Testové otázky – „Obecné předpisy, zákony, nařízení vlády a vyhlášky“ - obsah otázek jak jsou zveřejněny  -„TIČRem“.
 • Testové otázky – „Ochrana před úrazem, při práci s elektrickým zařizením“ - obsah otázek jak jsou zveřejněny  -„TIČRem“.
 • Platné ČSN využívané k měřením a revizím u elektrických instalací, …
   

Přípravný kurz / „2“ den (možno i ONLINE)  – provádíme seznámení a výklad:

 • Testové otázky – všeobecné požadavky na elektrická zařízení - obsah otázek jak jsou zveřejněny  -„TIČRem“.
 • Testové otázky - stroje a rozvaděče - obsah otázek jak jsou zveřejněny  -„TIČRem“.
 •  Platné ČSN využívané k měřením a revizím elektrických spotřebičů, ...
   

Přípravný kurz / „3“ den (možno realizovat pouze prezenčně):

 • Testové otázky – hromosvody (LPS) -  obsah otázek jak jsou zveřejněny  -„TIČRem“.
 • Teorie zpracování revizních zpráv a měření při revizích (NV 190/2022Sb. + ČSN).
 • Od - 13:00hod. - praxe s měřením na Vídeňské 103, Brno.
 •  Kontrola vypracovaných revizních zpráv.
 •  Vystavení certifikátu + otázky a diskuze.
   

Cena přípravného kurzu revizní technik E2A (§8):

 • Cena tří denního přípravného kurzu revizního technika  E2A  - 7.600,-  Kč / osoba (základní školení podle vyhlášky 50 nebo NV 194 bylo provedeno u naší společnosti a je platné).
 • Cena čtyř denního přípravného kurzu revizního technika  E2A  - 9.800,-  Kč / osoba (bez základního školení u naší společnosti, ale s využitím "0" dne školení - před samotným kurzem).

Pro koho je školení určeno?

Pro elektrotechniky, vedoucí elektrotechniky a pracovníky údržby, elektromontéry, kteří provádí revize a kontroly elektrických zařízení a potřebují § 8 v kategorii E2A. Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost svého stávající „osvědčení“, které má platnost na dobu pěti let od data vydání.

Doklady potřebné ke zkoušce u „TIČRu“- REVIZNÍ TECHNIK VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ke zkoušce si zajistí školená osoba:

 • Doklad o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy – uznatelný v ČR)
 • Doklad totožnosti.
 • Platné osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. §7 nebo doklad podle nařízení vlady NV 194/2022 Sb. vedoucí elektrotechnik
 • Potvrzení ………………………