Přípravný kurz revizního technika § 9 - RT E2A

Přípravný kurz pro získání Osvědčení k provádění revize a kontrolu elektrických zařízení § 9

1 + 3 denní školení. Informace podá Ing. Jiří Koláček - 606 890 049

 

 

Místo školení:

Datum kurzu:

Místo školení:

 

 
  Brno - 2A
"0" - 18.01.2021 - pravidelné školení
"1" - 25.01.2021
"2" - 05.02.2021
"3" - 11.02.2021

Objednávka

Mapa  
       

Obsah školení:

Přípravný kurz / 0 den: (Základní školení + hromosvody (LPS).

 • 09:00-10:00 - První pomoc při úrazu elektrickým proudem a hašení elektrických zařízení.
 • 10:15-12:15 - Zákony, NV a vyhlášky + proudové  chrániče. základní ochrana a ochrana při poruše, pravidla pro sítě TN, IT, TT (ČSN).
 • 12:30-14:30 - Základní pravidla pro hromosvody (LPS)

 

Přípravný kurz / 1 den:

 • 09:00 -11:00 - Testové otázky – zákony a vyhlášky
 • 11:30 -14:30 - Testové otázky - ochrana před úrazem elektrickým proudem

 

Přípravný kurz / 2 den:

 • 09:00 -11:00 - Testové otázky – všeobecné požadavky na elektrická zařízení
 • 11:30 -14:30 - Testové otázky - stroje a rozvaděče.
 •  

Opakovaní / 3 den:

 • 09:00 -11:00 - Testové otázky – hromosvody (LPS)
 • 11:30 -12:30 - Praktické ukázky a revizní zprávy -  měření instalace, spotřebiče.
 • 12:40 -14:30 - Praktické ukázky a revizní zprávy -  hromosvody.

 

Cena přípravného kurzu revizní technik E2A:

 • Cena tří denního přípravného kurzu revizního technika  E2/A  - 6.000,-  Kč / osoba (základní školení vyhlášky 50 provedeno u naší společnosti).
 • Cena čtyř denního přípravného kurzu revizního technika  E2/A  - 8.000,-  Kč / osoba (bez základního školení u naší společnosti, ale s rozšířením o  "0" den školení před samotným kurzem). 

 

Pro koho je školení určeno?

Pro elektrotechniky, pracovníky údržby, elektromontéry  kteří provádí revize a kontroly elektrických zařízení § 9 v kategorii E2A .Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost svého stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání.


Doklady potřebné ke zkoušce (originál + prostou kopii):

 • Doklad o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy)
 • Doklad totožnosti.
 • Platné osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. min. §6
 • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec.
 • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ.
 • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních.