Datum: 16.12.2018

Vložil: Jiří Koláček

Titulek: soukromé nabíječky pro mobilní telefon - na pracovišti

Je nabíječka na mobilní telefon elektrický spotřebič????? Musí být souhlas zaměměstnavatele při použití na pracovišti???

Nabíječky pro mobilní telefony jsou vyhrazeným elektrickým zařízením dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. Při uvádění na trh nebo do provozu musí splňovat požadavky české legislativy.
Během provozu pak, na základě požadavku nařízení vlády č. 378/2001 Sb., se u nich musí být, pravidelně, ověřována bezpečnost. K ověření bezpečnosti je možno využít Revize a kontroly spotřebičů během používání dle ČSN 33 1600-ed.2. Pro používání soukromých nabíječek na pracovištích platí stejná pravidla jako pro ostatní donesené spotřebiče. To znamená, že je potřebný souhlas zaměstnavatele.

Přidat nový příspěvek