Otázka: Kdo jsou pracovníci znalí kteří mohou složit zkoušku v rozsahu § 5 až 8 ?

 

Pracovníci znalí jsou ti:

  • kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu vyhlášky 50/1978 Sb
  • patří do Skupiny oborů vzdělání  "26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika" podle nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
  • patří do Skupiny oborů vzdělání  "26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika" podle nařízení vlády 211/2010 Sb. - nahrazené 367/2012 Sb.,
  • u vysokoškoláků je možno posoudit podle tabulky studijních programů, tato je uveřejněna na stránkách MŠMT,
  • při nejednoznačných, nezařaditelných a u  interdisciplinárných oborů je asi vhodné požádat o písemné stanovisko danou absolvovanou školu,
  • v připadě nejasností je možno vznést dotaz na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy podle se zákonem 106/1999 Sb. nebo nás kontaktujte zde.

 

 

Příloha 2 k Vyhlášce č. 50/1978 Sb.

 

a) vyučení  v oborech: (experimentální čtyřleté učební obory s maturitou, experimentální tříleté učební obory bez maturity)

Číselný znak název učebního oboru
21-68-2 důlní elektromontér
26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 provozní elektromontér
26-83-2 elektromechanik
26-85-2 montér spojových zařízení
26-86-2 mechanik elektronických zařízení
26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
26-88-2 spojový montér
26-89-2 spojový mechanik
26-90-2 mechanik dálkových spojů
26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-20-2 montér výtahů
26-87-4,2:01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
24-53-4,2:04 mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2:04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2:03 mechanik programově řízených strojů
26-57-H/001 autoelektrikář      Stanovisko MŠMT
26-83-4,2:02 elektromechanik
26-86-4,2:03 mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2:02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
28-89-2 :08 spojový mechanik (mechanička)
26-88-2 :09 spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2:02 důlní elektromontér
26-89-2:07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2:06 montér sdělovacích sítí

 

b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního
odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

 

c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

 

dále Nařízení vlády doplňuje do soustavy oborů vzdělání