Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných, nevýbušné prostředí: 

 

 
Datum:   Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení: Poznámka:
26.04.2021 Objednat Jihlava - prezenčně 09:00 15:00  
28.04.2021 Objednat ON LINE §  5,6,7,8,11 09:00 15:00  
29.04.2021 Objednat/form ON LINE  § 5,6,7,11- Angličtina 13:00 18:00  
30.04.2021 Více - Objednat ON LINE §  10 08:30 12:30  
12.04.2021 Objednat ON LINE §  5,6,7,8,11 09:00 15:00  
14.05.2021 Objednat/form ON LINE  § 3,4 - Angličtina 09:00 13:00  
17.05.2021 Objednat/порядок ON LINE -  § 3,4  - Ruština 09:00 13:00  
21.05.2021 Objednat/порядок ON LINE - §5,6,7,11  - Ruština 09:00 15:00  
26.05.2021 Objednat ON LINE §  3,4 09:00 13:00  
02.06.2021 Objednat ON LINE §  5,6,7,8,11 09:00 15:00  
13.07.2021 Objednat Plzeň - prezenčně 09:00 15:00  
15.07.2021 Objednat Mariánské Lázně - prezenčně 09:00 15:00  

 


 

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.