Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných, nevýbušné prostředí: 

 
Datum:   Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení: Poznámka:
06.12.2021 Objednat/form Brno  § 5,6,7,11 - Angličtina 13:00 15:00  
07.12.2021 Zrušeno Praha - prezenčně §3,4,4plus,5,6,7,8,11 09:00 15:00  
10.12.2021 Objednat/заказать ON LINE (§ 5,6,7,11) -  Ruština 13:00 19:00  
14.12.2021 Objednat ON LINE §  3,4, 4 plus 09:00 13:00  
15.12.2021 Objednat ON LINE § 5,6,7,8,11 09:00 15:00  
16.12.2021 Objednat Plzeň - prezenčně §3,4,5,6,7,8,11 09:00 15:00  
17.12.2021 Objednat Mariánské Lázně - prezenčně
§3,4,5,6,7,8,11
09:00 15:00  
10.01.2022   Měření - spotřebiče - instalace      
15.01.2022 Objednat ON LINE § 5,6,7,8,11 09:00 15:00  
19.01.2022 Objednat Brno - prezenčně §3,4,5,6,7,8,11 09:00 15:00  
21.01.2022 Objednat/заказать ON LINE - § 8 a 10  - Ruština 13:00 19:00  
24.01.2022 Objednat- Rozváděče Brno - Rozváděče 08:30 12:30  
31.01.2022 Objednat/form ON LINE  § 5,6,7,11 - Angličtina 13:00 18:00  
31.01.2022 Více - Objednat Brno §  10 08:30 13:30  
14.02.2022 Objednat Kojetín - prezenčně §3,4,4plus,5,6,7,8,11 09:00 15:00  
15.02.2022 Objednat Ostrava - prezenčně §3,4,5,6,7,8,11 09:00 15:00  
25.02.2022 Objednat/form ON LINE  § 3,4 - Angličtina 09:00 15:00  
02.03.2022 Objednat Jihlava - prezenčně §3,4,5,6,7,8,11 09:00 15:00  
15.03.2022 Objednat Ostrava - prezenčně §3,4,5,6,7,8,11 09:00 15:00  
  Objednat/заказать ON LINE - §5,6,7,11  - Ruština 09:00 15:00  
  Objednat/заказать ON LINE -  § 3,4  - Ruština 13:00 17:00  
  Objednat/заказать ON LINE - §5,6,7,11  - Ruština 13:00 19:00  
  Více - Objednat ON LINE §  10 08:30 12:30  
  Objednat/praktická Brno - Praktické zapojeni v instalaci 08:30 12:30  

 


 

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.