Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.:

Termíny na rok 2018

Datum: Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení:   Poznámka:
14.05 .2018 Praha 09:00 15:00 Objednat  
  21.05.2 018   Brno 09:00 15:00 Objednat  
28.05.2018 Ostrava 09:00 15:00 Objednat  
04.06.2018 Praha 09:00 15:00 Objednat  
11.06.2018 Zlín 09:00 15:00 Objednat  
12.06.2018 Jihlava 09:00 15:00 Objednat  
19.06.2018 Brno 09:00 15:00 Objednat  
24.07.2018 Praha 09:00 15:00    
25.07.2018 Ostrava 09:00 15:00    
26.07.2018 Brno 09:00 15:00    
           

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.