Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných, nevýbušné prostředí:


 
Datum: Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení:   Poznámka:
19.03.2020 Praha 09:00 15:00   Zrušeno
23.03.2020 Zlín 09:00 15:00   Zrušeno
25.03.2020 Brno 09:00 15:00   Obsazeno
26.03.2020 Brno 09:00 15:00 Objednat  
31.03.2020 Brno 09:00 15:00 Objednat  
07.04.2020 Ostrava 09:00 15:00 Objednat  
20.04.2020 Praha 09:00 15:00 Objednat  
21.04.2020 Plzeň 09:00 15:00 Objednat  
04.05.2020 Zlín 09:00 15:00 Objednat  
15.05.2020 Ostrava 09:00 15:00 Objednat  
20.05.2020 Jihlava 09:00 15:00 Objednat  
17.07.2020 Mariánské Lázně 09:00 15:00 Objednat  

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.