Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných, nevýbušné prostředí: 

 

 
Datum:   Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení: Poznámka:
04.08.2021 Objednat ON LINE §  3,4. 4 plus 09:00 13:00  
04.08.2021 Objednat/form ON LINE  § 5,6,7,11- Angličtina 09:00 14:00  
17.08.2021 Objednat ON LINE §  5,6,7,8,11 09:00 15:00  
18.08.2021 Objednat Plzeň - prezenčně 09:00 15:00  
08.09.2021 Objednat Brno - prezenčně 09:00 15:00  
09.09.2021 Objednat Jihlava - prezenčně 09:00 15:00  
10.09.2021 Více - Objednat Brno §  10 08:30 12:30  
17.09.2021 Objednat/form ON LINE  § 3,4 - Angličtina 09:00 13:00  
21.09.2021 Objednat Ostrava - prezenčně 09:00 15:00  
22.09.2021 Objednat Brno - prezenčně 09:00 15:00  
24.09.2021 Objednat/заказать ON LINE - §5,6,7,11  - Ruština 09:00 15:00  
24.09.2021 Objednat ON LINE §  3,4. 4 plus 09:00 13:00  
11.10.2021 Více - Objednat Brno §  10 08:30 12:30  
05.11.2021 Objednat/заказать ON LINE (nast. 8 a 10) -  Ruština 09:00 15:00  
12.11.2021 Objednat/заказать ON LINE -  § 3,4  - Ruština 13:00 17:00  
16.12.2021 Objednat Mariánské Lázně - prezenčně 09:00 15:00  

 


 

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.