Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných, nevýbušné prostředí:

 

 
Datum:   Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení: Poznámka:
18.01.2021 Objednat ON LINE §  5,6,7,8 09:00 15:00  
20.01.2021 Objednat ON LINE - Angličtina 12:00 17:00  
22.01.2021 Objednat Jihlava - prezenčně 09:00 09:00  
28.01.2021 Objednat ON LINE - Ruský jazyk 09:00 09:00  
29.01.2021 Objednat ON LINE §  3,4 09:00 12:00  
10.02.2021 Objednat ON LINE §  5,6,7,8 09:00 15:00  
23.02.2021 Objednat Plzeň - prezenčně 09:00 15:00  
25.02.2021 Objednat Mariánské Lázně - prezenčně 09:00 15:00  

 


 

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.