Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.:

Termíny na rok 2019

Datum: Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení:   Poznámka:
25.03.2019 Zlín 09:00 15:00 Objednat  
26.03.2019 Brno 09:00 15:00 Objednat  
27.03.2019 Jihlava 09:00 15:00 Objednat  
09.04.2019 Praha 09:00 15:00 Objednat  
10.04.2019 Brno 09:00 15:00 Objednat  
11.04.2019 Ostrava 09:00 15:00 Objednat  
23.04.2019 Brno 09:00 15:00 Objednat  
02.05.2019 Plzeň 09:00 15:00 Objednat  
03.02.2019 Mariánské Lázně 09:00 15:00 Objednat  
14.05.2019 Praha 09:00 15:00 Objednat  
21.05.2019 Brno 09:00 15:00    
28.05.2019 Zlín 09:00 15:00    
05.06.2019 Jihlava 09:00 15:00    
18.06.2019 Brno 09:00 15:00    
20.06.2019 Praha 09:00 15:00    
27.06.2019 Ostrava 09:00 15:00    
           

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.