Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.:

Termíny na rok 2019

Datum: Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení:   Poznámka:
19.11.2019 Praha 09:00 15:00 Objednat  
20.11.2019 Brno 09:00 15:00 Objednat  
22.11.2019 Zlín 09:00 15:00 Objednat  
26.11.2019 Plzeň 09:00 15:00 Objednat  
04.12.2019 Brno 09:00 15:00 Objednat  
12.12.2019 Praha 09:00 15:00    
18.12.2019 Jihlava 09:00 15:00 Objednat  
19.12.2019 Mariánské Lázně 09:00 15:00 Objednat  
20.12.2019 Plzeň 09:00 15:00  
09.01.2020 Ostrava 09:00 09:00 Objednat

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.