Objednávka školení podle nařízení vlády NV 194/2022 dříve vyhláška 50/1978 Sb.

OSOBA POUČENÁ - E2A
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných, nevýbušné prostředí:

V případě nestandartního zobrazení formuláře volejte na 603 932 166 nebo napište Vaši objednávku na e-mail info@reskel.cz. do e-mailu napište:

 • Jméno a příjmení školené osoby:
 • Trvalou adresu školené osoby
 • Telefonní číslo:
 • Požadovaný školení: OSOBA POUČENÁ
 • Datum a místo školení:
 • Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zkoušenou osobu ke zkoušce odborné
  způsobilosti vyslala: nové dle NV 194/2022 Sb.
 • IČO: nové dle NV 194/2022 Sb.
 • Odpovědná osoba:(jmeno a kontakt) nové dle NV 194/2022 Sb.
 • Fakturační údaje.
 
 
Než začnete objednávat, chceme Vám připomenout že platí nové nařízení vlády NV 194/2022 §4 OSOBA POUČENÁ, nejprve si je prostudujte ať máte představu jak se změnilo školení na elektrické zařízení a jaké NOVÉ dokumenty potřebujete ke školení.