Seznámení (školení) a praktické ukázky zapojení v el. instalacích a měření el. spotřebičů a el. instalace
nebo
Seznámení (školení) a praktické ukázky zapojení  a měření v el. instalacích + BOZP a PO

Praktické ukázky zapojení nadproudové ochrany (MCB), proudového chrániče (RCD) , elektrického přistroje na detekci chybového elektrického oblouku (AFDD).

 

Místo školení:

Datum konání:

Objednávka

 

 
         
Brno -  Vídeňská 103 10.01.2022 Objednat Mapa
       

 

Obsah školení:

 • Školení (seznámení) do 8 účastníků (v čase 08:30 až 12:30hod).
 • Teoretická část -zapojení a činnost nadproudvých jistících prvků v síti TN-C-S, TT a IT (MCB).
 • Úvod.
 • Zapojení a činnost proudového chrániče v síti TT a TN-S (RCD).
 • Zapojení a činnost AFDD v sítích – podle pokynů výrobců (EATON, OEZ, ABB, ….).
 • Návaznost soustav na zapojení vnitřního  LPS a přepěťové ochrany s ekvipotenciálním vyrovnáním
 • Praktická část: je vhodné přinesení vlastního měřícího přístroje - multimetru a izolovaného křížového šroubováku.
 •  Praktická zapojení a činnost prvků v obvodu
  (Jistících prvků (MCB), proudového chrániče (RCB),přístroje k detekci chybového elektrického oblouku „AFDD“, návaznost na LPS a přepěťové ochrany).
 • Otázky a řešení praktického problému vzniklého při realizaci elektrické instalace.
 • Bude probráno i měření podle nové legislativy (určeno především pro osoby s §6 až §8):
   - ČSN 33 1600 ed. 2 - Změna Z1. (postup pro provádění opakovaných zkoušek u elektrických spotřebičů) .
   - ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochrany opatření elektrických spotřebičů po opravě.

 

Cena školení:

 •  
 • Jednodenní kurz praktické ukázky  - 1.100,-  Kč / osoba (Nástavba školení vyhláška 50/1978 Sb. po našem školení nejméně na §5 a více -  přihlášení je do dvou měsíců od konání školení-zkoušky).
 • Jednodenní kurz praktické ukázky + BOZP a PO - 1.500,-  Kč / osoba (Nástavba školení vyhláška 50/1978 Sb. po našem školení nejméně na §5 a více -  přihlášení je do dvou měsíců od konání školení-zkoušky).
 • Jednodenní kurz  praktické ukázky  - 1.900,-  Kč / osoba
 • Jednodenní kurz praktické ukázky + BOZP a PO - 2.300,-  Kč / osoba
 • BOZP a PO bude vždy 13:00 hod. až 15:30 hod.

 •  

Pro koho je školení určeno?

Pro elektrotechniky, pracovníky údržby, elektromontéry  a revizní techniky co provádějí kontrolu, údržbu, instalaci nebo projektování elektrických instalací.

 

Zvýhodnění - Při kombinaci dvou školení „Školení a praktické ukázky zapojení v elektrických  instalacích“  a „Rámcového seznámení s problematikou BOZP a PO“ celková je cena pro Brno jen 1.600,-Kč (provedení obou školení je v jednom dnu)