Ceník za školení a přezkoušení Vyhláška 50/1978 Sb. E2A pro prezenční a ON LINE školení.
do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných, nevýbušné prostředí:

Pokud nezvládnete zkoušku, opravná zkouška do 60 dní zdarma. Potom za cenu školení.

                                                                                                                         Platnost od 1. listopadu 2020.

Školení a přezkoušení Kč / osoba *1 *5  
§ 3   školení a přezkoušení   600,-  Kč / osoba Objednat...   Více....
§ 4   školení a přezkoušení   800,-  Kč / osoba Objednat...   Více....
§ 4 plus   školení a přezkoušení 1.200,-  Kč / osoba Objednat...   Více....
§ 5   školení a přezkoušení 1.200,-  Kč / osoba Objednat...    Více....
§ 6   školení a přezkoušení 1.800,-  Kč / osoba Objednat...    Více....
§ 6, 7   školení a přezkoušení 1.900,-  Kč / osoba Objednat...    Více....
§ 6, 7, 8, LPS    školení a přezkoušení 2.200,-  Kč / osoba Objednat...    Více....
§ 10   školení a přezkoušení BRNO a Mar. Lázně * 2

Přihlášení do dvou měsíců od školení §5..
v naší společnosti

1.100,- Kč / osoba


Objednat...     Více....
§ 10 + BOZP a PO
školení a přezkoušení BRNO a Mar. Lázně * 2

Prihlášení  do dvou měsíců od školení §5..
v naší společnosti

1.500,- Kč / osoba

Objednat...     Více....
§ 10
 
jednodenní samostatný kurz BRNO a Mar. Lázně * 2
1.900,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
§ 10  + BOZP a PO
ednodenní samostatný kurz BRNO a Mar. Lázně
* 2
2.300,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
§ 11   školení a přezkoušení

  1.800-  Kč / osoba

Objednat...     Více....

Školení LPS (hromosvodů)

K základní ceně za paragraf se připočítá cena

  500,- Kč / osoba

Objednat...
     
Přípravný kurz § 9 - RT E2/A 6.000,-  Kč / osoba
Školení vyhlášky 50/1978 Sb.
v naší společnosti
Objednat...     Více....
Přípravný kurz § 9 - RT E2/A 8.000,-  Kč / osoba
Školení vyhlášky 50/1978 Sb.
v cizí společnosti
Objednat...  Více....
Přípravný kurz § 9 - RT E4/A 6.000,-  Kč / osoba
Školení vyhlášky 50/1978 Sb.
v naší společnosti
Objednat...     Více....
Přípravný kurz § 9 - RT E4/A 8.000,-  Kč / osoba
Školení vyhlášky 50/1978 Sb.
v cizí společnosti
Objednat...     Více....
     
Školení
Praktické zapojeni v instalaci
Prihlášení  do dvou měsíců od školení §5..
v naší společnosti
1.100,-  Kč / osoba
Objednat...     Více....
Školení
Praktické zapojeni v instalaci+BOZP a PO
Prihlášení  do dvou měsíců od školení §5..
v naší společnosti
1.500,-  Kč / osoba
Objednat...     Více....
Školení
Praktické zapojeni v instalaci
1.900,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
Školení
Praktické zapojeni v instalaci+BOZP a PO
2.300,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
Školení ROZVÁDĚČE Prihlášení  do dvou měsíců od školení §5..
v naší společnosti
1.100,-  Kč / osoba
Objednat...     Více....
Školení ROZVÁDĚČE + BOZP a PO Prihlášení  do dvou měsíců od školení §5..
v naší společnosti
1.500,-  Kč / osoba
Objednat...     Více....
Školení ROZVÁDĚČE 1.900,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
Školení ROZVÁDĚČE+ BOZP a PO 2.300,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
     
§ 4   školení a přezkoušení - Anglický jazyk 2.600-  Kč / osoba Objednat...     Více....
§ 4 plus   školení a přezkoušení - Anglický jazyk 3.500,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
§ 5  školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.000,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
§ 6  školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.500,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
§ 6,7   školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.500,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
§ 11  školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.500,-  Kč / osoba Objednat...     Více....
     
§ 3   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk 1.500,-  Kč / osoba Objednat...
§ 4   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk 1.700,-  Kč / osoba Objednat...
§ 4 plus   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk 2.200,-  Kč / osoba OObjednat...
§ 5   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk 2.200,-  Kč / osoba Objednat...
§ 6   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk 2.800,-  Kč / osoba Objednat...
§ 6, 7   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk 2.900,-  Kč / osoba Objednat...
§ 8   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk *4 3.400,-  Kč / osoba Objednat...
§ 10   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk *4 3.400,-  Kč / osoba Objednat...
§ 11   školení a přezkoušení -  Ruský jazyk 2.800,-  Kč / osoba Objednat...
     
Doplňkové služby:    
VYSTAVENÍ A ZASLÁNÍ DUPLIKÁTU OSVĚDČENÍ*6 200, - Kč / duplikát  
     

Neplátce  DPH.

  * 1  K ceně za školení připočítáváme cestovné v případě, že je školení prováděno u zákazníka.
  * 2  Školení jednotlivců pouze v Brně, školení na pracovišti celá ČR.
  * 3  Cena za školení v Brně v našich prostorách, při nejméně dvou osobách. Při školení u zákazníka se ke školení připočítavá cestovné.

   * 4  Nástavba na naše základní školení §6 až §7

   * 5 Cena je za školení v PRAVIDELNÝCH TERMÍNECH a našich prostorách a ONLINE,  školení bude probíhat při přihlášení nejméně tří osob v jednom termínu.

    * 6  ZA VYSTAVENÍ A ZASLÁNÍ DUPLIKÁTU OSVĚDČENÍ, pro jednu osobu,  DUPLIKÁT je možno zaslat jen do tří let od vydání osvědčení - zaslání bude 
        provedeno POŠTOU (po úhradě doplatku).

 

Objednávka školení přímo v on line objednávkovém systému .

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.