Ceník

C E N Í K – revize spotřebičů

                                                                                                                                     Platnost od 1.řijna 2018.

Pol. Činnost: Kč:
1. Revize spotřebičů do 20 ks 2.000,- *
2. Revize spotřebičů od 20 do 50 ks 90,- / kus *
3. Revize spotřebičů od 50 ks individuální cena**
4. Kontrola dle Nařízení vlády 378//2001 § 4*** individuální cena**

NEPLÁTCE  DPH

   *) K ceně se připočítavá cestovné.

  **) Vypracovává se cenová nabídka na revizi elektrických spotřebičů.

  ***) Po revizi elektrického spotřebiče nebo po opakované kontrole
 

C E N Í K - revize elektroinstalací a hromosvodů

                                                                                                                                       Platnost od 1.ledna 2016.

Pol. Činnost: Kč *
1. Revize elektroinstalace v bytě a domě 1+kk až 5+1 (v závislosti na počtu rozvaděčů, jističů a okruhů) 2.000,- až 4.600,-
byt - dům**
2. Revize hromosvodů – dle složitosti soustavy LPS a celkového provedení od 290,- /svod**
3. Revize ostatních budov a prostor jsou možné na základě individuálního požadavku   

NEPLÁTCE  DPH.

*)   K ceně se připočítavá cestovné.

**)  Při dodání všech potřebných dokumentů (Předešlé Revizní zprávy, Projektu,.....)

 

Revize elektro můžete objednat přímo v našem on line objednávkovém systému :