Termíny školení Vyhláška 50/1978 Sb.:

 

Datum: Místo školeni: Začátek školení: Ukončení školení:   Poznámka:
18.12.2017 Zlín 09:00 15:00 Objednat  
  Termíny na rok 2018    
08.01.2018 Praha 09:00 15:00 Objednat  
08.01.2018 ANGLIČTINA - Praha 09:00 15:00 Objednat  
10.01.2018 Plzeň 09:00 15:00 Objednat  
11.01.2018 Mariánské Lázně 09:00 15:00 Objednat  
15.01.2018 Ostrava 09:00 15:00 Objednat  
22.01.2018 Brno 09:00 15:00 Objednat  
23.01.2018 § 10 Brno 09:00 15:00 Objednat  
24.01.2018 ANGLIČTINA - Brno 09:00 15:00 Objednat  
01.02.2018 Jihlava 09:00 15:00 Objednat  
05.02.2018 Praha 09:00 15:00    
06.02.2018 Mariánské Lázně 09:00 15:00    
07.02.2018 Plzeň 09:00 15:00    
12.02.2018 Zlín 09:00 15:00 Objednat  
19.02.2018 Brno 09:00 15:00    
05.03.2018 Praha 09:00 15:00    
12.03.2018 Ostrava 09:00 15:00    
19.03.2018 Brno 09:00 15:00    
09.04.2018 Praha 09:00 15:00    
16.04.2018 Zlín 09:00 15:00    
23.04.2018 Brno 09:00 15:00    
14.05.2018 Praha 09:00 15:00    
21.05.2018 Brno 09:00 15:00    
28.05.2018 Ostrava 09:00 15:00    
04.06.2018 Praha 09:00 15:00    
11.06.2018 Zlín 09:00 15:00    
18.06.2018 Brno 09:00 15:00    
25.06.2018 Ostrava 09:00 15:00    

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.