Rámcové seznámení s problematikou BOZP a PO

pro vedoucí pracovníky.

Praha 29.09.2015

Brno   05.10 2015

Praha 19.10.2015

14:00 - 16:00 hodin

Cena 900,- Kč