Nové a aktualizované ČSN

 Zdroj: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví UNMZ Praha a ČES.

 

Přehled základních ČSN pro obor elektro.

       
Říjen 2013      
ČSN IEC 60050-112 Mezinárodní elektrotechnický slovník   Část 112: Veličiny a jednotky
Září 2013      
ČSN EN 50193-1 Elektrické průtokové ohřívače vody   Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16276 Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací   Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín
ČSN EN 50539-11 Ochrany před přepětím nízkého napětí       Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
ČSN EN 61400-4 Větrné elektrárny    
Srpen 2013      
ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí   Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech  

Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

Červenec 2013      
ČSN EN 60968 Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování   Požadavky na bezpečnost
Červen 2013      
ČSN EN 60974-4 ed. 2   Zařízení pro obloukové svařování   Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2  Technologie palivových článků   Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN ISO Malá plavidla   El. systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
ČSN EN ISO Malá plavidla   Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu
 ČSN EN 61643-11 ed. 2  Ochrany před přepětím nízkého napětí  

Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

Květen 2013      
ČSN 33 3570 ed. 2  Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků    
ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC  

Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací

ČSN CLC/TS 61643-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí  

Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

ČSN CLC/TS 50539-22 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC  

Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny

ČSN CLC/TS 50544 Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy   Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí
ČSN EN 60432-3 ed. 2 Žárovky - Požadavky na bezpečnost  

Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

ČSN EN 60734 ed. 3 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost   Funkce - Voda pro zkoušení
Duben 2013      
ČSN IEC/TR 61340-1 Elektrostatika   Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření
ČSN IEC/TS 60479-1 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo   Část 1: Obecná hlediska
ČSN EN 62282-3-300     Technologie palivových článků   Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 13237 Prostředí s nebezpečím výbuchu  

Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Březen 2013      
ČSN EN 60079-0 ed. 4 Výbušné atmosféry   Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
ČSN 33 2000-5-559 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí   Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace
ČSN EN 60900 ed. 3 Práce pod napětím   Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V
Únor 2013      
ČSN EN 60669-2-6 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace  

Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

Leden 2013      
ČSN EN 16247-1 Energetický audit   Část 1: Obecné požadavky
ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí   Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím
ČSN 33 2000-7-722 Elektrické instalace nízkého napětí   Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
ČSN 33 2000-7-710 710 Elektrické instalace nízkého napětí  

Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory