Ceník školení a přezkoušení Vyhláška 50/1978 Sb.

C E N Í K - školení a přezkoušení Vyhláška 50/1978 Sb.

                                                                                                                                        Platnost od 2.ledna 2017.

Školení a přezkoušení Kč / osoba *1 6 a více osob
§ 3   školení a přezkoušení   800,-  Kč / osoba  Cena dle cenové nabídky.
§ 4   školení a přezkoušení   800,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 4 plus   školení a přezkoušení 1.200,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 5   školení a přezkoušení 1.200,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 6   školení a přezkoušení 1.800,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 6, 7   školení a přezkoušení 1.900,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 6, 7, 8, LPS    školení a přezkoušení 2.200,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 10   školení a přezkoušení BRNO * 2

Školení do dvou měsíců od školení §6 a více

1.100,- Kč / osoba

Cena dle cenové nabídky
§ 10  jednodenní samostatný kurz BRNO * 2 2.300,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 11   školení a přezkoušení

  1.800-  Kč / osoba

Cena dle cenové nabídky

Školení LPS (hromosvodů)

K základní ceně za paragraf se připočítá cena

  500,- Kč / osoba

Cena dle cenové nabídky
Nástavba vysoké napětí BRNO * 2 2.000-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
Nástavba výbušné prostředí BRNO * 2 2.000-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
     

Školení § 9 pro zkoušku u TIČR

 2.000,- *3 Kč / osoba

  za 5 hodin výuky

(Celková cena kurzu 6.000- až 8.000,- Kč)

Cena dle cenové nabídky
Přípravný kurz RT E2/A 6.000,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
Přípravný kurz RT E4/A 6.000,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
     
Školení AFDD 1.500,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
Školení ROZVÁDĚČE 2.900,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
     
§ 4   školení a přezkoušení - Anglický jazyk 2.600-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 4 plus   školení a přezkoušení - Anglický jazyk 3.900,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 5  školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.500,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 6  školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.500,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 6,7   školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.500,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 6,7,8, LPS  školení a přezkoušení - Anglický jazyk 5.200,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky
§ 11  školení a přezkoušení - Anglický jazyk 4.500,-  Kč / osoba Cena dle cenové nabídky

Neplátce  DPH.

  * 1  K ceně za školení připočítáváme cestovné v případě, že je školení prováděno u zákazníka.
  * 2  Školení jednotlivců pouze v Brně, školení na pracovišti celá ČR.
  * 3  Cena za školení v Brně v našich prostorách, při nejméně dvou osobách. Při školení u zákazníka se ke školení připočítavá cestovné.

 

Objednávka školení přímo v on line objednávkovém systému .

 

Doklady které potřebujete ke školení: (více podrobností najdete FAQ)

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy) FAQ.
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-8) FAQ.
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8) FAQ.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
  • Doporučená literatura:  např. "Příručka pro zkoušky elektrotechniků - Ing. Michal Kříž" FAQ.